Vi ber om at det tas hensyn til trafikken ned til eiendommene i Elsbuneset og at det ikke parkeres i krysset. Dette gjelder spesielt biler ved henting/levering av elever.