(07.11.2019)

 

 

I forbindelse med samlokalisering av Polarsirkelen videregående skole på Mjølan har vi en god del materiell som vi ikke har bruk for lengre.

Dette utstyret skal nå auksjoneres.

Auksjonen vil foregå ved tidligere studiested Kongsvegen torsdag 14. november og mandag 18. november.

Felles visningsdag onsdag 13. november – obs – noe utstyr er på Mjølan.

(Listene kan bli endret).

(03.06.2019)

 

 

 

 

 

 

Sommerskolen har vært et tilbud ved Polarsirkelen vgs siden 2013.

Målgruppen er elever i 10.klasse med store faglige ”hull”, og som ventelig vil ha stort utbytte av et slikt forkurs før de begynner på videregående skole.

Påmeldingsfristen for årets sommerskole gikk ut 24.mai, dessverre med  kun  en håndfull påmeldte.

Grunnet den labre interessen ser vi oss derfor nødt til  å avlyse årets sommerskole.

Vi beklager dette, men prøver igjen neste år.

 

Med vennlig hilsen

Børge Falch Olsen
assisterende rektor