(21.01.2019)

Vi inviterer til foreldremøte for foresatte som har elever på VG1 ved Polarsirkelen vgs. studiested Moheia. Vi ønsker å orientere om de valg elevene skal ta i vår. Valg som delvis blir bestemmende for deres videre skolegang ved studiestedet.

Orienteringen vil vare i underkant av en time. Skolens avdelingsledere og rådgivere vil sammen med studierektor være tilgjengelig i etterkant av orienteringen for de av dere som har spørsmål til det som blir presentert.

Møter finner sted i skolens aula, tirsdag 29.01.19 klokken 19:00.

Vel møtt!                                                                                                          Mo i Rana, 21.01.19

                                                           Jørn Håkon Halmøy                                                         

                                                                studierektor

moheia
(14.01.2019)

Polarsirkelen vgs vil ha informasjonsmøter for foresatte om videregående opplæring og de ulike utdanningsprogrammene.

Møtene vil foregå i aulaen på studiested Moheia mandag 21. og onsdag 23.januar, kl.18.00 begge dagene.

VELKOMMEN!

(10.01.2019)

Tid og sted: Torsdag 24. jan kl 15:00 – 16:00 i filmauditoriet Moheia.
På møtet vil det bli gitt informasjon om skolens rutiner.
Foresatte til aktuelle elever er også hjertelig velkommen.

eksamenspapir-og--hatt
(09.01.2019)

Alle Vg3 klassene ved Polarsirkelen vgs, studiested Mjølan, fikk en annerledes start første skoledag etter juleferien.  Elevtjenesten, i samarbeid med avdelingslederne for de respektive utdanningsprogram, tok initiativ til en annerledes skoledag.

Temaet var livsmestring med utgangspunktet i studietilværelsen og fem ulike fokuspunkt:

  • Karriereveiledning med rådgiver Berit Skjelvik.
  • Personlig økonomi med Marlene N. Andersen og Malin Maria Mathisen fra Sparebank1.
  • Kosthold med Hallgeir Kverneng, lærer på restaurant og matfag.
  • Studentliv med Kjell Jacobsen og en student fra Nord Universitet.
  • Fysisk og psykisk helse med Aina K. Bjørkmo fra rus/psykiatri i Rana kommune.

Tilbakemeldingene fra elevene i etterkant var udelt positive, de syntes det var relevant, smart, motiverende og nyttig og de hadde stort utbytte av dagen.

Parkeringsplan_Mjølan
(15.10.2018)

Parkeringsplan og omleggeing av veg rundt TIP-bygget.

Fant du det du lette etter?