Ungdataundersøkelsen 2019

Hei!

Ungdataundersøkelsen i Nordland gjennomføres blant elever i videregående skole. Ved Polarsirkelen videregående skole gjennomføres undersøkelsen i uke 14.

FORMÅL MED UNDERSØKELSEN 

  • Gi ungdommer i Nordland mulighet til å fortelle lokale politikere og myndigheter om hvordan det er å vokse opp i sitt lokalmiljø. 
  • Skaffe ny kunnskap om ungdoms oppvekstvilkår til bruk i fylkets arbeid med denne aldersgruppen. 
  • Gi mulighet for sammenligning med andre fylkeskommuner.

DET ER FRIVILLIG Å DELTA 

  • Undersøkelsen er frivillig. 
  • De som svarer kan hoppe over spørsmål de ikke ønsker å svare på. 
  • Foresatte med barn under 18 år kan reservere sitt barn fra å delta ved å gi beskjed til kontaktlærer (gi beskjed før uke 12).

PERSONVERN 

  • Deltakernes besvarelser vil bli behandlet fortrolig. Kun forskere og rådgivere i prosjektet og firmaet som registrerer besvarelsene vil få tilgang til svarene. 
  • Ingen som har svart vil gjenkjennes når resultater fra undersøkelsen publiseres.

Ved spørsmål ber vi deg om å ta kontakt med kontaktlærer.

Fant du det du lette etter?