Du er her:

Informasjon til foresatte som har elever ved Polarsirkelen videregående skole

Dere er alle godt kjent med den situasjonen landet vårt er i og de konsekvenser dette så langt har gitt. Skolebygget er stengt, men vårt samfunnsoppdrag gjelder fortsatt. Det betyr at vi skal gi opplæring til alle elever i tråd med opplæringslova. Som skole vil vi bestrebe oss på å legge til rette slik at elevene våre og deres ungdommer skal få opplæring i alle fag og oppleve at kontinuiteten og framdriften i fagene opprettholdes.

Å opprettholde en tilnærmet normal skoledag for elevene er utfordrende, og vi er mer enn noen gang avhengige av foresatte som vår viktigste samarbeidspart. Det blir viktig at eleven følger vanlig døgnrytme, står opp om morgenen og er klar til skolearbeid når skolen starter – til vanlig tid. Vi vet ikke hvor lenge dette vil vare, og vi håper dere hjelper oss med å sette denne standarden allerede fra førstkommende mandag. Vi arbeider nå med å legge til rette arbeidet for alle skolens elever slik at eleven kan fortsette med skolearbeidet mandag morgen. Vi vil opprettholde timeplanen for den enkelte elev slik de er vant til å møte den når de er på skolen , og vi arbeider for å lage rutiner som skal kontrollere at eleven er tilstede gjennom den digitale skoledagen.

Læringsplattformen  «It’slearning» vil være sentral i kommunikasjonen mellom skole og elever. Alt lærestoff for din ungdom vil bli lagt ut der. Vi oppfordrer dere, sammen med deres ungdom, til å gå igjennom det som ligger på It’slearning og bidra til at det som legges til rette av lærestoff blir arbeidet med.

Vi håper og ønsker at dere sammen med oss bidrar i det som fra høyeste politiske nivå er definert som en nasjonal dugnad.

Thomas Skonseng

Rektor