Du er her:

Oppdatering om Covid-19 12.november

I samråd med kommuneoverlegen har vi besluttet at vi går bort fra hjemmeundervisning, og over til det som kalles rødt nivå i veilederen fra FHI, fra og med mandag 16. november og ut uke 47.

Rødt nivå innebærer blant annet å begrense antallet elever totalt på skolen, ikke ha større grupper enn 20, og en meters avstand i alle situasjoner. Elevene får informasjon om puljer m.m. gjennom "It`s learning".