Du er her:

Venteliste Polarsirkelen videregående?

Du kan tidligst søke om å stå på manuell venteliste 3.august 2020.

Skjema er elektronisk og finnes under "skjema" på vår hjemmeside Polarsirkelen.vgs.no.