Ansattoversikt


Alternativ opplæring

Ansatte i avdelingen Alternativ opplæring
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Miljøarbeider 75 65 30 15 454 74 046
Pedagog 75 65 30 09 913 66 262
Pedagog 75 65 31 64 907 76 369
Miljøarbeider 75 65 31 35 411 47 211
Miljøarbeider 75 65 29 05 916 19 042
Pedagog 75 65 29 94 990 07 742
Pedagog 75 65 29 67 418 06 822
Miljøarbeider 75 65 31 39 988 95 282
Miljørbeider 75 65 29 74 990 22 567
Pedagog 75 65 31 87 456 03 903
Miljøarbeider 75 65 29 48 900 61 808
Miljøarbeider (permisjon) 75 65 30 57 988 21 552
Pedagog 75 65 31 42 975 97 115
Avdelingsleder Alternativ opplæring 75 65 29 71 955 57 593
Miljøarbeider 75 65 29 34 464 18 370
Pedagog 75 65 30 75 984 17 890
Miljøarbeider 75 65 29 60 416 59 939
Pedagog 75 65 30 99 979 80 284
Pedagog 75 65 29 08 940 54 422
Miljøarbeider 75 65 31 81 996 93 098
Miljøarbeider 75 65 30 52 905 66 667