Ansattoversikt


Alternativ opplæring

Ansatte i avdelingen Alternativ opplæring
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Miljøarbeider 75 19 98 20 454 74 046
Pedagog 75 19 96 31 913 66 262
Pedagog 75 19 98 20 907 76 369
Miljøarbeider 75 19 98 20 950 92 404
Miljøarbeider 75 19 98 20 411 47 211
Miljøarbeider 75 19 98 20 916 19 042
Pedagog 75 19 98 20 990 07 742
Pedagog 75 19 98 69 418 06 822
Miljøarbeider 75 19 98 20 988 95 282
Miljørbeider 75 19 98 20 990 22 567
Pedagog 75 19 98 20 456 03 903
Miljøarbeider 75 19 98 17 900 61 808
Miljøarbeider (permisjon) 75 19 98 20 988 21 552
Pedagog 75 19 98 69 975 97 115
Avdelingsleder Alternativ opplæring 75 19 99 11 955 57 593
Miljøarbeider 75 19 98 20 464 18 370
Pedagog 75 19 98 20 984 17 890
Miljøarbeider 75 19 98 20 416 59 939
Pedagog 75 19 98 69 979 80 284
Pedagog 75 19 98 20 940 54 422
Miljøarbeider 75 19 98 88 996 93 098
Miljøarbeider 75 19 98 20 905 66 667