Ansattoversikt


Alternativ opplæring

Ansatte i avdelingen Alternativ opplæring
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Adjunkt m/tilleggsut 75 65 30 09 913 66 262
spesialpedagog 75 65 31 64 907 76 369
Elevassistent 75 65 31 35 411 47 211
Ansatt 414 66 859
Miljøarbeider med fagbrev 75 65 29 05 916 19 042
Barne og ungdomsarbeider 75 65 29 74 990 22 567
Adjunkt m/ tilleggsutd 75 65 31 87 456 03 903
Miljøarbeider med fagbrev 75 65 29 48 900 61 808
Miljøarbeider 75 65 30 57 988 21 552
Spesialpedagog 75 65 31 42 975 97 115
Avdelingsleder 75 65 29 71 955 57 593
Miljøarbeider med fagbrev 75 65 29 34 464 18 370
Adjunkt m/tilleggsut 75 65 30 75 477 12 444
Miljøterapeut 75 65 29 60 416 59 939
Fungerde avdelingsleder AO 75 65 29 87
Adjunkt m/tilleggsut 75 65 30 99 979 80 284
Miljøarbeider med fagbrev 75 65 31 81 996 93 098
Miljøarbeider med fagbrev 75 65 30 52 905 66 667