Ansattoversikt


Bibliotek/IKT

Ansatte i avdelingen Bibliotek/IKT
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Bibliotekar 75 65 31 78
IKT-Lærling 75 65 31 03 942 53 311
Saksbehandler IKT 75 65 30 24 918 55 073
Lærling 75 65 29 45 950 00 092
Bibliotekar 75 65 31 96 971 09 533
Dokumentasjon 75 65 29 76
Avdelingsleder IKT og Bibliotek 75 65 29 29 994 07 758
Lærling 75 65 29 62 466 94 747
Lærling 75 65 31 49
IKT-servicemedarbeider 75 65 31 15 926 54 188
IKT-Fagarbeider 75 65 29 18 988 86 216
Lærling 75 65 32 26 919 96 961
IKT-konsulent 75 65 29 26 970 17 716