Ansattoversikt


Drift

Ansatte i avdelingen Drift
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Drift 75 65 29 16 905 59 322
Driftstekniker 75 65 29 89 481 33 804
Driftstekniker 75 65 31 56 905 72 786
Lærling 405 20 216
Vaktmester 952 73 653
Fagarbeider 75 65 29 00 473 83 403
Avdelingsleder Drift, Renhold og Kantine 75 65 31 11 971 74 288
Unge arbeidstakere 950 40 780