Ansattoversikt


IKT/Læringssenter

Ansatte i avdelingen IKT/Læringssenter
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Bibliotekar 75 65 31 78 459 66 454
IKT-Lærling 75 65 31 03 942 53 311
Saksbehandler IKT 75 65 30 24 918 55 073
Bibliotekar 75 65 31 96 971 09 533
Dokumentasjon 75 65 29 76 905 58 611
Avdelingsleder IKT og Bibliotek 75 65 29 29 994 07 758
Lærling 75 65 29 62
Lærling 75 65 31 49 472 44 946
IKT-servicemedarbeider 75 65 31 15 926 54 188
IKT-Fagarbeider 75 65 29 18 988 86 216
Lærling 75 65 32 26 921 49 718
IKT-konsulent 75 65 29 26 970 17 716