Ansattoversikt


Bygg- og anleggsteknikk

Ansatte i avdelingen Bygg- og anleggsteknikk
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Avdelingsleder Bygg- og anleggsteknikk 75 19 98 05 957 55 330
Pedagog 75 19 98 17 450 94 190
Pedagog 75 19 98 17 472 47 778
Pedagog 75 19 98 18 915 78 811
Pedagog 75 19 98 99 994 34 871
Miljøarbeider 75 19 98 17 958 87 460
Lærer *
Pedagog 75 19 98 18 971 35 607
Pedagog 75 19 98 18 974 84 647
Pedagog 75 19 98 18 977 65 964
Pedagog 75 19 98 17 911 59 188
Miljøarbeider 75 19 98 18 451 41 595
Lærer *
Pedagog 75 19 98 18 900 73 749