Ansattoversikt


Fellesfag og påbygning -Mjølan

Ansatte i avdelingen Fellesfag og påbygning -Mjølan
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Pedagog 75 65 29 43 907 68 867
Pedagog 75 65 31 93 995 01 521
Avdelingsleder 75 65 30 14 950 35 027
Lektor 75 65 29 53 481 54 693
Pedagog 75 65 30 63 405 46 939
Adjunkt m/tilleggsut 75 65 30 80
Pedagog 75 65 31 95 990 31 402
Pedagog 75 65 31 85 410 83 904
Pedagog 75 65 31 58 909 88 104
Pedagog 75 65 29 23 481 24 291
Lektor m/tilleggsutd 75 65 29 24
Pedagog 75 65 31 02 907 52 380
Pedagog 75 65 30 35 959 33 362
Pedagog 75 65 29 84 482 50 627
Pedagog 75 65 31 40 993 59 772
Pedagog 75 65 30 03 454 02 412
Lektor m/tilleggsutd 988 37 417
Adjunkt m/tilleggsut 75 65 32 15 951 56 500
Lektor m/tilleggsutd 75 65 32 12
Pedagog 75 65 30 68 992 25 464