Ansattoversikt


Helse- og oppvekstfag

Ansatte i avdelingen Helse- og oppvekstfag
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Leder VO 75 19 98 39 908 24 739
Pedagog 75 19 98 41 482 69 751
Pedagog 75 19 98 40 473 33 907
Pedagog 75 19 98 39 415 63 869
Pedagog 75 19 98 40 959 21 080
Pedagog 75 19 98 40 418 06 804
Pedagog 75 19 98 59 911 25 227
Pedagog 75 19 98 40 996 93 023
Lærer * 75 19 99 99
Miljøarbeider 75 19 98 40 926 15 965
Pedagog 75 19 98 41 452 88 498
Pedagog 75 19 98 41 450 48 463
Pedagog 75 19 98 41 951 42 285
Avdelingsleder Helse- og oppvektsfag 75 19 98 06 959 26 670
Pedagog 75 19 98 40 901 81 727
Lærer *
Pedagog 75 19 98 40 482 82 262
Pedagog 75 19 98 40 411 05 877