Ansattoversikt


Samfunnsfag og SS

Ansatte i avdelingen Samfunnsfag og SS
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Pedagog 75 65 30 32 958 52 086
Lektor med tillegg 75 65 29 54 415 61 636
Pedagog 75 65 30 74 922 37 798
Jorid  Eliassen
Pedagog 75 65 30 54 915 83 633
Pedagog 75 65 29 90 954 23 772
Heidi M Hindrumsen
Faglærer IKT-servicefag 75 65 31 92 905 37 418
Pedagog 75 65 31 29 916 80 663
Pedagog 75 65 31 34 476 80 256
Pedagog 75 65 30 69 971 82 374
Miljøarbeider med fagbrev 75 65 30 31 411 93 304
Pedagog 75 65 30 41 906 58 692
Pedagog 75 65 29 83 951 58 419
Pedagog 75 65 30 65 481 02 152
Avdelingsleder Samfunnsfag og SS 75 65 30 56 909 61 697
 Tore Norberg-Schulz
Pedagog 75 65 30 70 907 91 352
Pedagog 75 65 29 14 993 34 285
Pedagog 75 65 30 59 900 15 799
Pedagog 75 65 30 67 416 84 143
Pedagog 75 65 29 80 480 56 321
Pedagog 75 65 29 28 930 48 800