Ansattoversikt


Renhold og Kantiner

Ansatte i avdelingen Renhold og Kantiner
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Renhold/kantine 75 65 29 51 986 04 150
Renhold/kantine 75 65 29 97 470 40 159
Renhold/kantine 75 65 30 61 991 67 895
Renhold/kantine 75 65 31 19 913 05 982
Renhold/kantine 75 65 31 19 990 36 071
Renhold 75 65 30 72 405 45 273
Renhold/kantine 75 65 29 56 906 76 119
Renhold/kantine 75 65 30 84 911 90 729
Avdelingsleder Drift, Renhold og Kantine 75 65 31 11 971 74 288
Renhold/kantine 75 65 29 21 958 45 681
Renhold/kantine 75 65 29 86
Renhold/kantine 75 65 31 72 908 31 031
Renhold/kantine 75 65 32 01 976 45 761
Ansatt 75 65 29 46
Renhold/kantine 75 65 29 79 951 23 641
Renhold/kantine 75 65 30 37 977 09 771
Kantineassistent 75 65 29 57 992 38 977
Renholder 75 65 30 06 406 10 798
Renhold/kantine 75 65 29 52 470 20 579
Renhold/kantine 75 65 29 82 466 84 867
Renhold/kantine 75 65 30 82 463 46 755
Renhold/kantine 75 65 29 40 917 42 156
Assistent 75 65 31 45 416 75 507
Fagkoordinator Renhold og Kantine 75 65 30 25 476 66 577
Vikar 481 49 914
Renhold/kantine 75 65 31 55 977 26 482