Ansattoversikt


Renhold og Kantiner

Ansatte i avdelingen Renhold og Kantiner
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Renhold/kantine 75 65 29 51 986 04 150
Renhold/kantine 75 65 29 97 470 40 159
Renhold/kantine 75 65 30 61 991 67 895
Renhold 75 65 30 72 405 45 273
Renhold/kantine 75 65 29 56 906 76 119
Renhold/kantine 75 65 30 84 911 90 729
Avdelingsleder Drift, Renhold og Kantine 75 65 31 11 971 74 288
Renhold/kantine 75 65 29 21 958 45 681
Renhold/kantine 75 65 29 86
Renhold/kantine 75 65 31 72 908 31 031
Renhold/kantine 75 65 32 01 976 45 761
Ansatt 75 65 29 46
Renhold/kantine 75 65 29 79 951 23 641
Renhold/kantine 75 65 30 37 977 09 771
Kantineassistent 75 65 29 57 992 38 977
Renholder 75 65 30 06 479 58 541
Renhold/kantine 75 65 29 52 470 20 579
Renhold/kantine 75 65 29 82 466 84 867
Renhold/kantine 75 65 30 82 463 46 755
Renhold/kantine 75 65 29 40 917 42 156
Assistent 75 65 31 45 416 75 507
Fagkoordinator Renhold og Kantine 75 65 30 25 476 66 577
Renhold/kantine 75 65 31 55 977 26 482