Ansattoversikt


Renhold og Kantiner

Ansatte i avdelingen Renhold og Kantiner
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Renhold/kantine 75 19 98 71 986 04 150
Renhold/kantine 75 19 98 71 470 40 159
Renhold/kantine 75 19 99 39 991 67 895
Renhold/kantine 75 19 96 71 913 05 982
Renhold/kantine 75 19 96 84 990 36 071
Assistent 948 41 244
Renhold 75 19 96 71 405 45 273
Renhold/kantine 75 19 99 39 906 76 119
Renhold/kantine 75 19 99 39 911 90 729
Renhold/kantine 75 19 99 39 958 45 681
Renhold/kantine 75 19 99 39
Renhold/kantine 75 19 98 71 908 31 031
Renhold/kantine 75 19 97 63 976 45 761
Ansatt
Renhold/kantine 75 19 99 39 951 23 641
Renhold/kantine 75 19 96 71 977 09 771
Kantineassistent 992 38 977
Renholder 406 10 798
Renhold/kantine 75 19 96 71 470 20 579
Renhold/kantine 75 19 97 62 466 84 867
Renhold/kantine 75 19 99 39 463 46 755
Renholder
Renhold/kantine 75 19 97 63 917 42 156
Assistent 416 75 507
Avdelingsleder Renhold og Kantine 75 19 96 51 476 66 577
Renhold/kantine 75 19 99 39 977 26 482