Ansattoversikt


Samfunnsfag og økonomi

Ansatte i avdelingen Samfunnsfag og økonomi
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Lektor m/tilleggsutd 75 65 30 32 958 52 086
lektor med tillegg 75 65 30 74 922 37 798
Adjunkt m/tilleggsut 75 65 30 54 915 83 633
Avdelingsleder 75 65 29 90 954 23 772
Faglærer IKT-servicefag 75 65 31 92 905 37 418
Adjunkt m/tilleggsut 75 65 31 29 916 80 663
Lærer * 75 65 08 23 468 26 765
Adjunkt med tilleggsutdanning 75 65 31 34 476 80 256
Adjunkt m/tilleggsut 75 65 30 69 971 82 374
Lektor m/tilleggsutd 75 65 30 41 906 58 692
Adjunkt m/tilleggsut 75 65 30 65 481 02 152
Lektor m/tilleggsutd 75 65 29 13 950 48 060
Avdelingsleder 75 65 30 56 909 61 697
Lektor uten godkjenning 75 65 29 14 993 34 285
Adjunkt 75 65 30 59 900 15 799
Adjunkt m/tilleggsut 75 65 29 41 412 42 975
Adjunkt 75 65 30 67 416 84 143
Faglærer 75 65 29 80 480 56 321