Du er her:

Elevundersøkelsen. Informasjon til elever, foreldre og foresatte.

Klikk for stort bilde 

Ved Polarsirkelen videregående skole gjennomføres elevundersøkelsen i uke 45-48. Elevundersøkelsen gir elevene mulighet til å si hva de mener og trivsel og læring på skolen.

Du finner mer informasjon om elevundersøkelsen ved å følge linkene nedenfor.

 

Til elevene: https://www.udir.no/globalassets/filer/brukerundersokelser/info-eu-flere-sprak/elevundersokelsen-infoskriv-vg1-2-og-3.pdf

 

Til foreldre og foresatte: https://www.udir.no/globalassets/filer/brukerundersokelser/info-eu-flere-sprak/informasjon-til-foreldre-og-foresatte-om-elevundersokelsen.pdf

 

Til foreldre og foresatte på andre språk: https://www.udir.no/tall-og-forskning/brukerundersokelser/administrere-brukerundersokelsene/#dette-skal-dere-informere-respondentene-om

 

Hilsen

Thomas Skonseng

rektor