Vil du søke til skolen på manuelt inntak?

Hvis du ønsker å stå på manuell venteliste kan du tidligst søke 3. august 2020. Søknad sendes via elektronisk søknadsskjema.

Skjemaet finner du under "skjema" på denne hjemmesiden.