Nye nettsider

Klikk for stort bilde 

I løpet av Mars måned 2021 vil vi få nye nettsider med et mer moderne grensesnitt. Det jobbes nå intenst for å få på plass alle sidene, med fornuftig innhold som skal kunne presentere skolen og det den står for. Her vil du kunne kjenne igjen en del av informasjonen du finner på dagens sider, samt en del nytt. 

Vi håper du vil like de nye sidene, som vil få samme adresse som de nåværende.