Elevrådet ved polarsirkelen videregående skole

Elevrådsarbeidet på skolen er organisert på følgende måte: Hver klasse velger en tillitsvalgt. Disse velger et Elevrådsutvalg ved hvert studiested. 2 representanter fra hvert elevrådsutvalg utgjør Elevrådsstyret.

 
 
 
Elevrådsstyret ved Polarsirkelen videregående skole skoleåret 2016-2017:
                                                          

Kamilla Antonsen (MD3A - Mjølan) - Leder

kamilla_antonsen@hotmail.com

Kari-Anne Fiskum Johansen (HO2C - Mjølan) - Nestleder                       
fiskum1999@icloud.com                       
Jonas Milne (MK3A - Mjølan) - Økonomiansvarlig

Mia Malen Bentzen (RM2R - Kongsvegen) - Sekretær

Sofie Langnes Nygård  (ST2A - Moheia) - Styremedlem

Josue Lokoto (ST2C - Moheia)  - Styremedlem

joshdrums95@gmail.com

           
 
                 
 
      
 
Elevrådsutvalgene ved de 3 studiestedene skoleåret 2016-2017:
 
 
Studiested Mjølan (Elevrådskontakt: Ingrid K. Solbakken, Studierektor: Per Harry Steiro)
 
Jonas Milne
Leder (MK3A): jonasmilne@hotmail.com
Gabriel Kaurin Bårdsen        
Nestleder (KD1A): gabriel@qvinen.no
Kamilla Antonsen       
Økonomiansvarlig (MD2A): kamilla_antonsen@hotmail.com
Kari-Anne Fiskum Johansen
Sekretær (HO2C): fiskum1999@icloud.com
Angelica Unosen OD-ansvarlig (MD2A): angelica-99@live.no
Ludvik Andre Bakken Sandvær
Ingrid Kartrine Stien

Styremedlem (HO2A):  ingridstien@gmail.com

Hannah Kvammen

Styremedlem (ME1A): hannahchk@icloud.com

   
 
Studiested Moheia (Elevrådskontakt: Olav A. Olsen, Studierektor: Jørn Håkon Halmøy)
 

Sofie Langnes Nygård             

Leder (ST2A): nygsof@gmail.com
Gabriel Kappfjell Herbst
Nestleder (ST1D): gabrielkappfjell@hotmail.com
Malin Fagerjord
Sekretær (ST2D): malinfagerjord@gmail.com
Ingvild Gjesbakk
Økonomiansvarlig (ST3C): ingvildgjesbakk@hotmail.com
Lars Kåre Valla Jakobsen
HMS-ansvarlig (ST3C): lars_kare@hotmail.com
Erik August Hansen
Aktivitetsansvarlig (ST1E): erikhansen@gmail.com
Håkon Rimer
Rettighetsansvarlig (ST3E): hawkon.r@live.no
Jørgen Olav Tetmo 
Medlem (ST3D): jorgentetmo@gmail.com
Marit Venes Råde Medlem (SS1S): rademarit@gmail.com
 
Studiested Kongsvegen (Elevrådskontak/studierektor): Dag Oddvin Sætran)
 
Simon Leirvik Zahl          
Leder (EL2B):  torjeparelius@hotmail.com
Jimmy Henriksen  
Nestleder (EL3A):  jimmyhenriksen1998@hotmail.no
Astrid Myrvang
Sekretær (RM1A):  astridmargrethe@live.no
Olai K. Rødahl           
Styremedlem  (EL1A):  olai3437@gmail.com
Mia Malen Bentzen
Styremedlem  (RM2R):  mia.bentzen@hotmail.com
Birk Forseng

Styremedlem  (EL1C): norway1223@gmail.com

Birk Rønningsen

Styremedlem  (EL1B): birk.ronningsen00@gmail.com

Iselin Kristoffersen

Styremedlem (RM2M):  iselin020@hotmail.com

Sist endret 01.02.2017
Fant du det du lette etter?