Du er her:

Skjema

Nedenfor finner du skjema som elevene kan ha bruk for. Det er også laget en del rutiner som beskriver hvordan du går frem når du skal søke om noe og hvilke saksbehandlingsregler som gjelder. Klikk på aktuelt skjema eller rutine/regler for å åpne.

Hvis du av ulike grunner må være borte fra skolen og du vet om dette på forhånd må du fylle ut "Skjema for varsel om planlagt fravær". Forskriftens § 3-47 gir rett til fradrag for inntil 10 dager av fravær pga. spesielle årsaker. Slike årsaker kan være politisk arbeid, deltagelse i kultur- eller idrettsarrangementer, hjelpearbeid, helse- eller velferdsgrunner. Ved sykdom kan du kun søke om fradrag for det sykefraværet som overskrider 3 dager, men dette gjelder ikke ved kronisk sykdom. Mer utfyllende liste finner du beskrevet nederst i "Rutine for permisjonsbehandling".


Søknader:

 
 
 
 
 
 
 

Skjema:

Elevrådsarbeid:
 
 

Avtale om tid til organisert studiearbeid

Informasjonsbrev til utenlandselever

Kontrakt - elev som tar opplæring i utlandet

Bestilling av kompetansebevis/vitnemål/fag- og svennebrev


Rutiner og regler: