Du er her:

OPPMELDING TIL EKSAMEN

Oppmelding til eksamen våren 2021 må gjøres i perioden 10.januar kl.12.00 til 01.februar kl. 23.59. Du må ha MinID tilgjengelig. Les mer på:

https://www.nfk.no/.../utdann.../eksamen/oppmelding-eksamen/

 

TILRETTELEGGING VED EKSAMEN

Det er nå åpnet opp for å søke om tilrettelegging til eksamen våren 2021. Du må søke på nettsiden til Nordland fylkeskommune (ha MinID tilgjengelig) innen 15.mars. NB! Frist for privatister er 1.mars. Les mer på:

https://www.nfk.no/.../utdanning.../eksamen/tilrettelegging/

 

Skolen har fått flere henvendelser angående mulighet for hjemmeeksamen. Det er ikke samme regelverk for eksamen i videregående skole som for eksamen på høgskole/universitet. Det er Utdanningsdirektoratet som har ansvaret for de sentralgitte eksamener, og skolene har ansvar for gjennomføringen av disse. Så lenge Utdanningsdirektoratet ikke avlyser eksamen for privatister, blir disse også gjennomført ved vår skole. Vår skole har da også ansvar for at smittevernet ivaretas og at vi følger de nasjonale reglene for dette under eksamen.

Grunnen til at Utdanningsdirektoratet strekker seg langt for å gjennomføre eksamen, er at privatistene har behov for å gjennomføre eksamen slik at de kan søke seg til videre studier og arbeidsliv. Pandemien kan vare over lang tid, avhengig av hvilke smittebegrensende tiltak som gjøres i samfunnet forøvrig. Det er derfor viktig at privatisteksamen kan gjennomføres i utbruddsperioden, samtidig som smittevernet ivaretas, både for kandidater og de ansatte. For å begrense smitte finnes det en rekke tiltak man kan sette i verk, og det vil også Polarsirkelen gjøre.

Personer med nyoppståtte symptomer må ikke møte fysisk på eksamen. Hvis en i husstanden har fått påvist covid-19, skal alle nærkontakter holdes i karantene etter råd fra helsemyndighetene. Ingen personer som selv er i karantene, kan møte på eksamen. Kandidater som er syke under eksamen har rett på utsatt eksamen. Kandidater som er i isolasjon eller karantene under eksamen, kan ha rett på utsatt eksamen.

FRAVÆRSFØRING OG FRAVÆRSGRENSE HØST 2020

Midlertidige regler i perioden 24.aug – 31.okt. Gjelder alle videregående skoler i Nordland

POLITI                                             september 2020

 

Politiets forebyggende gruppe med Tom-Håvar Bogen og Ronny Arras vil være til stede på Polarsirkelen vgs. annenhver tirsdag i oddetalls uker fram til jul.  Forhåpentligvis vil dette fortsette resten av skoleåret.  De vil ha kontor i glassgata rett ovenfor læringssenteret.

Formålet med tilstedeværelsen er å være tilgjengelige for ungdommene, bygge relasjoner i ungdomsmiljøet og kunne svare på spørsmål fra ungdommen, men også fra ansatte. 

Som et ledd i å introdusere elevene for etaten vil det holdes kurs for alle vg1-klassene om NETTVETT.  Det er et tema som er veldig aktuelt for elevene våre.

 

Tilstedeværelse:

08.09

22.09

06.10

20.10

03.11

17.11

01.12

15.12

Lærlingerådet skal tale lærlingenes sak

 

Nyskapningen «Lærlingrådet i Nordland» skal fremme lærlingenes rettigheter og  bidra til en trygg læretid. 

 

 

 

Mer informasjon:

Benedicte Marie Finneide, leder, 959 98 298

Niklas Hoem Eidseter, nestleder, 403 81 172

Rudi Ripnes, informasjonsansvarlig, 468 31 446

16 flotte elever fra 7 forskjellige videregående skoler i Nordland var som hvert år i mars på studietur til Wien. Elevene hadde et stramt program; de ble kjent med byen, de hospiterte to dager på et gymnas og jobbet samtidig med et fordypningsprosjekt hvor de utforsket forskjellige sider ved kulturen og historien. En viktig del av ekskursjonen var varierte kulturopplevelser, for eksempel musikalen I am from Austria. Besøk av FN-bygget ga nye perspektiver på Norge i Europa og verden og mulige karriereveier. De fikk også mulighet å møte Andreas Pittler, en kjent østerisk forfatter, og kunne få signert boken som de fikk i gave. Elevene var veldig utadvendte og nysgjerrige. Alle brukte tysk flittig og mange har skaffet seg nye bekjente i Wien.