Du er her:

Du kan tidligst søke om å stå på manuell venteliste 3.august 2020.

Skjema er elektronisk og finnes under "skjema" på vår hjemmeside Polarsirkelen.vgs.no.

Dere er alle godt kjent med den situasjonen landet vårt er i og de konsekvenser dette så langt har gitt. Skolebygget er stengt, men vårt samfunnsoppdrag gjelder fortsatt. Det betyr at vi skal gi opplæring til alle elever i tråd med opplæringslova. Som skole vil vi bestrebe oss på å legge til rette slik at elevene våre og deres ungdommer skal få opplæring i alle fag og oppleve at kontinuiteten og framdriften i fagene opprettholdes.

Å opprettholde en tilnærmet normal skoledag for elevene er utfordrende, og vi er mer enn noen gang avhengige av foresatte som vår viktigste samarbeidspart. Det blir viktig at eleven følger vanlig døgnrytme, står opp om morgenen og er klar til skolearbeid når skolen starter – til vanlig tid. Vi vet ikke hvor lenge dette vil vare, og vi håper dere hjelper oss med å sette denne standarden allerede fra førstkommende mandag. Vi arbeider nå med å legge til rette arbeidet for alle skolens elever slik at eleven kan fortsette med skolearbeidet mandag morgen. Vi vil opprettholde timeplanen for den enkelte elev slik de er vant til å møte den når de er på skolen , og vi arbeider for å lage rutiner som skal kontrollere at eleven er tilstede gjennom den digitale skoledagen.

Læringsplattformen  «It’slearning» vil være sentral i kommunikasjonen mellom skole og elever. Alt lærestoff for din ungdom vil bli lagt ut der. Vi oppfordrer dere, sammen med deres ungdom, til å gå igjennom det som ligger på It’slearning og bidra til at det som legges til rette av lærestoff blir arbeidet med.

Vi håper og ønsker at dere sammen med oss bidrar i det som fra høyeste politiske nivå er definert som en nasjonal dugnad.

Thomas Skonseng

Rektor

For å forhindre smitte av koronaviruset, er Polarsirkelen videregående stengt for klasseromsundervisning fra fredag 13. mars.  

KD2A har laget disse fantastiske parykkene i papir. De har lært om Barokken (og rokokkoen), og har som en del av forarbeidet blant annet sett Sofia Coppolas film om Marie Antoinette, laget moodboard og utprøvinger i papir. De har også laget et smykke i porselen (både sort og hvit porselen) med inspirasjon fra parykken.

Til slutt tok de bilder i studioet på skolen, med barokkinspirert sminke (som de har gjort selv) Bildene er tatt av fotograf og lærer på Medier og Kommunikasjon; Pål Bikset.

(ikke alle elevene ønsket å bli tatt bilde av, men sporty medelever stilte opp som modeller for også de parykkene)

Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde

 

Rektor Thomas Skonseng ønsket velkommen i det nye Auditoriet ved Polarsirkelen vgs. Salen var fullsatt av Vg1, Vg2 og Vg3 elever fra TIP og Elektro.

Francois Elsafadi har sitt hovedvirke som fordragsholder innen ledelse, gründerskap, motivasjon, økt selvinnsikt og økt kompetanse om hvordan mennesker fungerer og arbeider sammen. Han holdt et motiverende foredrag for oss tilhørere.

  

Lærlingerådet skal tale lærlingenes sak

 

Nyskapningen «Lærlingrådet i Nordland» skal fremme lærlingenes rettigheter og  bidra til en trygg læretid. 

 

 

 

Mer informasjon:

Benedicte Marie Finneide, leder, 959 98 298

Niklas Hoem Eidseter, nestleder, 403 81 172

Rudi Ripnes, informasjonsansvarlig, 468 31 446