Du er her:

Modell av Polarsirkelen videregående skole slik den vil se ut ved ferdigstillelse høsten 2019.

F.v. Jan Gabor, Mo industripark, Hild-Marit Olsen, fylkesråd for utdanning, Thomas Skonseng, rektor Polarsirkelen vgs

Fylkesråd for utdanning, Hild-Marit Olsen ønsker at Polarsirkelen videregående skole skal lede an med sirkulær økonomi som fag i videregående opplæring. Med på laget har hun Nord universitet, Kunnskapsparken Helgeland og Mo industripark.

15 flotte elever fra 7 forskjellige videregående skoler i Nordland var i mars på studietur til Wien. Elevene hadde et stramt program; de ble kjent med byen, de hospiterte to dager på et gymnas og jobbet samtidig med et fordypningsprosjekt hvor de utforsket forskjellige sider ved kulturen og historien. En viktig del av ekskursjonen var varierte kulturopplevelser, for eksempel musikalen Schikaneder. Besøk av FN-bygget ga nye perspektiver på Norge i Europa og verden og mulige karriereveier. Elevene var veldig utadvendte og nysgjerrige. Alle brukte tysk flittig og mange har skaffet seg nye bekjente i Wien.

 

 

Søknadsfrist for særskilt tilrettelegging av eksamen er onsdag 15.mars. Nærmere info finnes på skolens nettsider http://www.polarsirkelen.vgs.no/om-skolen/eksamen/