(12.02.2015)

Etter at fylkeskommunene har byttet mailsystem, har det vært problemer i forhold å motta mail fra de som har Telenors online.no. Det jobbes med saken, men vi ber om at de som får feilmelding heller må ta kontakt med skolen via telefon. Dette er særlig viktig hvis mailen som man har prøvd å sende gjelder eksamen for privatister. Disse kan ta kontakt med eksamensansvarlig på telefon 75199604.

samiskflagg.jpg
(05.02.2015)

 Til lykke med dagen til det samiske folk! Den samiske nasjonaldagen er til minne om det første samiske landsmøtet i Trondheim i 1917. Dette var første gang samene var samlet for felles interesser over nasjonalstatsgrensene - for hele Sápmi.

Skriving
(07.01.2015)

Fra 01.01.2015 har eksamensavgiftene for privatister fått en betydelig økning. De som ikke har bestått i faget eller ikke har faget fra før må betale kr 1000 pr. eksamen og de som har bestått i faget fra før må betale kr 2000 pr. eksamen.

Skriving
(02.01.2015)

 

Vi ønsker foresatte velkommen til informasjon om videregående opplæring.

 

Informasjonsmøtene avholdes tirsdag 20. januar og torsdag 22. januar (velg den dagen som passer best).

IMG_3824.JPG
(22.12.2014)

Juleverksted, aktiviteter i Ranahallen, quiz og en høytidelig avslutning i aulaen preget de siste skoledagene ved studiested Moheia. Det hele ble avsluttet med gang rundt juletreet.

Redaktør: Geir Johnsen | Webansvarlig: Håvard Vognild  | CMS/Webdesign: ACOS

padlock