• 07.10.2020 Eksamenskurs
    Vi har tidligere i høst annonsert tilbud om eksamenskurs i flere fag, men interessen har ikke vært så stor. Vi kommer...
  • 09.09.2020 Ang midlertidlig fastsatte fraværsregler h..
    FRAVÆRSFØRING OG FRAVÆRSGRENSE HØST 2020 Midlertidige regler i perioden 24.aug – 31.okt. Gjelder alle videregående...

Klikk for stort bilde
Klikk for stort bildeKlikk for stort bildeKlikk for stort bildeKlikk for stort bildeKlikk for stort bildeKlikk for stort bilde
Klikk for stort bilde

Klikk for stort bilde